นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 7,211 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ก.ค. 63การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แชร์  
1 ก.ค. 63ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
15 พ.ค. 60ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต แชร์  
15 พ.ค. 60แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แชร์  
28 เม.ย. 60แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา