เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ 3 ก.พ. 63 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.02s. 0.50MB