นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 34,955 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

  • เลขที่ 211 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
  • โทรศัพท์ 056-687218 โทรสาร 056-687218
    อีเมล์ wangsamrong1@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา