เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร,อบต.วังสำโรง ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

เลขที่ 211 ตำบลวังสำโรง
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
66110

โทรศัพท์ 056-687218
โทรสาร 056-687218
อีเมล์ wangsamrong1@gmail.com

0.01s. 0.50MB