นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 3,504 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 5 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
15 ก.พ. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-61-0019 (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-49-0005 (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง หลังใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 19.20 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง หลังใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 19.20 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เปลี่ยนภาษา