นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 34,969 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 24 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
11 พ.ค. 64จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ โควิด-19 การระบาดระลอกใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 เม.ย. 64ซื้อชุดป้องกันตนเองและแว่นหน้านิรภัย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ โควิด-19 การระบาดระลอกใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 เม.ย. 64ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรดชนิดขาตั้ง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 การระบาดระลอกใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการโดเมนชื่อ wangsamronglocal.go.th และบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 1866 พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดเทอม องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดเทอม องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดเทอม องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาลในเขตพื้นที่ตำบลวังสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง หลังใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 19.20 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดิื่ม อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ (เสวียนรักษ์โลก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) รหัสหมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0009 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดิื่ม อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ (เสวียนรักษ์โลก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัสหมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0009 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) รหัสหมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0009 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-61-0019 (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา