นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 7,173 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเชือน ใจจำนงค์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

  0933013058

 • นายกฤษณะ คุ้มสกุล

  รองนายกอบต.วังสำโรง

  0831625310

 • นายเจิม บุญคำ

  รองนายกอบต.วังสำโรง

  0899604369

 • นางวิลัยพร พรมสงฆ์

  เลขานุการนายก

  0869371656

เปลี่ยนภาษา