นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 34,952 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
10 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10
9 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม คสล.เดิม บริเวณบ้านนายสำราญ แท่งทอง ถึงบริเวณที่ดินนางน้ำค้าง อ่ำสำโรง หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง
9 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้านนายพยับ คำพล ถึงบ้านนายวิชัย บุญคำ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย
9 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายจำนงค์ อูดแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง
9 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนน คสล.บริเวณบ้านนายปราโมทย์ เหลืองอ่อน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่
9 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างหูช้าง ถนน คสล. บริเวณที่ดินนางนกคล้า แก้วมณี หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย
9 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ เพชรกลัด ถึงบ้านนางบรรจง เพชรกลัด หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย
5 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม คสล.เดิมบริเวณบ้านนายสำราญ แท่งทอง ถึงบริเวณที่ดินนางน้ำค้าง อ่ำสำโรง หมู่ที่ 1
5 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม คสล.เดิม บริเวณบ้านนายสำราญ แท่งทอง ถึงบริเวณที่ดินนางน้ำค้าง อ่ำสำโรง หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง
5 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายพยับ คำพล ถึงบ้านนายวิชัย บุญคำ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย
5 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายจำนงค์ อูดแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง
5 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริวเณบ้านนายปราโมทย์ เหลืองอ่อน หมู่ที่ 4
5 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหูช้าง ถนน คสล.บริเวณที่ดินนางนกคล้า แก้วมณี
5 ก.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ เพชรกลัด ถึงบ้านนางบรรจง เพชรกลัด หมู่ที่ 5
5 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากนานายมงคล บริหาร ถึงบ้านนายสาลี่ สุขเทศ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย
5 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนายสมบุญ กลิ่นจันทร์ ถึงบ้านนายบุญเลิศ แก้วมณี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย
5 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนายสมบุญ กลิ่นจันทร์ ถึงบ้านนายบุญเลิศ แก้วมณี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย
5 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมแซมถนนจากนานายวันชัย คล้ายผูก ถึงนานางแวว เพ็ญประภา หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย
5 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนจากที่นายนายสุนันท์ ทับทิมทอง ถึงท่ดินนางสนิท คำเขียน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย
5 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมถนนจากนานายเยิ้ม คำเขียน ถึงบ้านนายเหว่า ยี่สุ่นแก้ว โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวาย
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/48 | แสดง 20 จาก 950 รายการ
เปลี่ยนภาษา