เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนธัวาคม 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำปี 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2561อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2561อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2561อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อกสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวเหนือน้ำ) หมู่ที่ 11 อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/44 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB