นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 7,213 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ (เสวียนรักษ์โลก) ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
4 ก.พ. 64โครงการฝึกอบรมอาชีพ "สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
18 ม.ค. 64กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด,โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า แชร์  
15 ม.ค. 64กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร,โรงเรียนบ้านหนองหวาย แชร์  
13 ม.ค. 64กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) แชร์  
23 ก.ย. 63โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
22 ก.ย. 63การมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
21 ก.ย. 63โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
18 ก.ย. 63โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” แชร์  
15 ก.ย. 63โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสำโรง ประจำปี 2563 แชร์  
8 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมการป้องกันด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
31 ส.ค. 63โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ. แชร์  
27 ส.ค. 63โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน แชร์  
25 ส.ค. 63โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมดอกจอก แชร์  
10 ส.ค. 63โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส คนวังสำโรงมีสุข ไร้ผักตบชวา" แชร์  
10 ส.ค. 63โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 แชร์  
23 ก.ค. 63โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 แชร์  
21 ก.ค. 63โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร แชร์  
2 มิ.ย. 63กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 แชร์  
20 พ.ค. 63ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 77 รายการ
เปลี่ยนภาษา