นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 4,827 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสำโรง ประจำปี 2563

15 กันยายน 2563 107 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสำโรง ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสำโรง ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายเชือน ใจจำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง


ประมวลภาพกิจกรรม 30 ภาพ

เปลี่ยนภาษา