นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 5,422 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

18 กันยายน 2563 74 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา09.30 น. นายเชือน ใจจำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้

 


ประมวลภาพกิจกรรม 44 ภาพ

เปลี่ยนภาษา