วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ผู้นำชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนบ้านพักอาศัย ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร โดยในวันนี้เป็นการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ม.3 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 หลัง ได้แก่ นางบุญชู บัวสร้อย และ นางสังวรณ์ จันกระจ่าง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้ทั้ง 2 ครอบครัว ด้วย