นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 3,507 คน

ข่าวกิจกรรม

การมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22 กันยายน 2563 84 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ผู้นำชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนบ้านพักอาศัย ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร โดยในวันนี้เป็นการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ม.3 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 หลัง ได้แก่ นางบุญชู บัวสร้อย และ นางสังวรณ์ จันกระจ่าง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้ทั้ง 2 ครอบครัว ด้วย


ประมวลภาพกิจกรรม 33 ภาพ

เปลี่ยนภาษา