นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 5,041 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 กันยายน 2563 92 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา09.00 น. นายกฤษณะ คุ้มสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะ อีกทั้งยังปลูกฝังและให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะในครัวเรือนอีกด้วย


ประมวลภาพกิจกรรม 28 ภาพ

เปลี่ยนภาษา