นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 5,418 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

13 มกราคม 2564 47 ครั้ง นางสาวทัศนีย์ บุญคำ แชร์  

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอตะพานหิน พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังสำโรง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล,ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.รพ.สต.,อสม,แพทย์ประจำตำบล และคณะครูประจำโรงเรียนในพื้นที่


ประมวลภาพกิจกรรม 50 ภาพ

เปลี่ยนภาษา