วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอตะพานหิน พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังสำโรง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล,ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.รพ.สต.,อสม,แพทย์ประจำตำบล และคณะครูประจำโรงเรียนในพื้นที่