วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นำโดยนายเชือน ใจจำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง และ นายกฤษณะ คุ้มสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้นำหมู่บ้าน,คณะครูและชาวบ้านในเขตพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด และโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)