วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเชือน ใจจำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ "สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ แก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน และสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เพื่อต่อยอดความรู้ต่อไป