เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

แชร์

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา09.30 น. นายเชือน ใจจำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB