นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 5,443 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

22 มีนาคม 2562 194 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

อบต.วังสำโรง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลวังสำโรง

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.217.79 KB   แสดงภาพ
.253.19 KB   แสดงภาพ
.414.29 KB   แสดงภาพ
.440.59 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา