นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 5,021 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.วังสำโรง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน จิตอาสา ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (พายุฤดูร้อน)

28 มีนาคม 2562 186 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
.559.68 KB   แสดงภาพ
.579.44 KB   แสดงภาพ
.608.53 KB   แสดงภาพ
.512.15 KB   แสดงภาพ
.422.89 KB   แสดงภาพ
.405.51 KB   แสดงภาพ
.501.87 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา