นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 5,454 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

1 พฤษภาคม 2562 241 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.108.73 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา