นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 4,834 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขนส่งจังหวัดพิจิตรออกหน่วยบริการเคลื่่อนที่บริการงานทะเบียนรถ

22 สิงหาคม 2562 94 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

วันที่ 22 สิงหาคม  2562 เวลา 13.30 น. ขนส่งจังหวัดพิจิตรออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการงานทะเบียนรถ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง มีประชาชนเข้ารับบรการเป็นจำนวนมาก

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.515.84 KB   แสดงภาพ
.431.46 KB   แสดงภาพ
.471.09 KB   แสดงภาพ
.464.01 KB   แสดงภาพ
.488.09 KB   แสดงภาพ
.536.81 KB   แสดงภาพ
.595.62 KB   แสดงภาพ
.422.96 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา