นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 282 คน

เยี่ยมชม 4,947 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์

28 มกราคม 2563 113 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

อบต.วังสำโรงจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้แก่ ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ในเขตตำบลวังสำโรง

ในวันที่ 28  มกราคม  2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.416.98 KB   แสดงภาพ
.408.49 KB   แสดงภาพ
.219.79 KB   แสดงภาพ
.240.46 KB   แสดงภาพ
.422.96 KB   แสดงภาพ
.453.43 KB   แสดงภาพ
.368.57 KB   แสดงภาพ
.395.90 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา