เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง43 ส.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 25634323 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร5321 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง2310 ก.ค. 63
รับโอนพนักงานส่วนตำบล1310 ก.ค. 63
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 402 ก.ค. 63
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 222 ก.ค. 63
"ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ"259 มิ.ย. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563992 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง9320 พ.ค. 63
อบต.วังสำโรง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633619 พ.ค. 63
ตั้งจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1070 สามแยกวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร8914 เม.ย. 63
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)737 เม.ย. 63
กิจกรรม Big Cleaning Day9323 มี.ค. 63
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีปิดโครงการ5620 มี.ค. 63
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓5019 มี.ค. 63
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓3218 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง16112 มี.ค. 63
งานกีฬาสานสัมพันธ์ อบต. ปี 25638217 ก.พ. 63
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 256315612 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB