เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 272 ก.ค. 63
ร้องเรียนร้องทุกข์ > สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ 152 ก.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563872 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง8420 พ.ค. 63
อบต.วังสำโรง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633219 พ.ค. 63
ตั้งจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1070 สามแยกวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร8214 เม.ย. 63
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)697 เม.ย. 63
กิจกรรม Big Cleaning Day8223 มี.ค. 63
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีปิดโครงการ4920 มี.ค. 63
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓4519 มี.ค. 63
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓2818 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง15312 มี.ค. 63
งานกีฬาสานสัมพันธ์ อบต. ปี 25637517 ก.พ. 63
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 256315112 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ 6428 ม.ค. 63
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ครั้งที่ 13 พ.ศ 25637021 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี2753 ธ.ค. 62
โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส คนวังสำโรงมีสุข ไร้ผักตบชวา ปี256210224 ก.ย. 62
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.8817 ก.ย. 62
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 256210113 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB