นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 366 คน

เยี่ยมชม 7,452 คน

โครงสร้างหน่วยงาน

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายคลิกดูข้อมูล ผู้บริหาร

คลิกดูข้อมูล สมาชิกสภาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายคลิกดูข้อมูล ส่วนราชการ

คลิกดูข้อมูล บทบาทและอำนาจหน้าที่


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย


เปลี่ยนภาษา