เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายนิรุทธ์ พิทักษ์

  ประธานสภาอบต.วังสำโรง

 • นายสุริยะ คำพล

  รองประธานสภาอบต.วังสำโรงสมาชิกสภา

 • นายประยูร ถนอมพวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุรเดช สอนนารายณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายมานิตย์ เชียงลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางบุญยัง บัวศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบัญชา นาคเกตุ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมคิด คุ้มเวชประสิทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายมนตรี ทรัพย์เมฆ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายอานนท์ นวมเขียน

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมเกียรติ์ คำวิลานนท์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมศักดิ์ สงวนสิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายวิทย์ คล้ายเนียม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายเล็ก บุญคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

0.02s. 0.50MB