นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 34,911 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายนิรุทธ์ พิทักษ์

  ประธานสภาอบต.วังสำโรง

  0862052552

 • นายสุริยะ คำพล

  รองประธานสภาอบต.วังสำโรงสมาชิกสภา

 • นายประยูร ถนอมพวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0873180237

 • นายสุรเดช สอนนารายณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0862103955

 • นายมานิตย์ เชียงลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0827739272

 • นางบุญยัง บัวศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0947528194

 • นายบัญชา นาคเกตุ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0898564667

 • นายสมคิด คุ้มเวชประสิทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0897077100

 • นายมนตรี ทรัพย์เมฆ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0836286349

 • นายอานนท์ นวมเขียน

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0857300992

 • นายสมเกียรติ์ คำวิลานนท์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0848869509

 • นายสมศักดิ์ สงวนสิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0854027907

 • นายวิทย์ คล้ายเนียม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0816692823

 • นายเล็ก บุญคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0890226651เปลี่ยนภาษา