เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเชือน ใจจำนงค์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

 • นายกฤษณะ คุ้มสกุล

  รองนายกอบต.วังสำโรง

 • นายเจิม บุญคำ

  รองนายกอบต.วังสำโรง

 • นายนิวัฒน์ มากแตง

  เลขานุการนายกอบต.วังสำโรง0.01s. 0.50MB