เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเชือน ใจจำนงค์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

  0933013058

 • นายกฤษณะ คุ้มสกุล

  รองนายกอบต.วังสำโรง

  0831625310

 • นายเจิม บุญคำ

  รองนายกอบต.วังสำโรง

  0899604369

 • นางวิลัยพร พรมสงฆ์

  เลขานุการนายก

  08693716560.02s. 0.50MB