เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 28 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) สามารถขอเข้าดูข้อมูลได้ที่ งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง 

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565).pdf57.08 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.02s. 0.50MB