เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

วันที่ 27 ก.ย. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563.pdf918.91 KB
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf910.75 KB
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf182.11 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.02s. 0.50MB