เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี240
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล648
แผนพัฒนาบุคคลากร 2561-2564158
ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร149

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB