เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงาน 2564334
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต146
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร153
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต161
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม153
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน152
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน146
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร150
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร147
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต144
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต150
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี240
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล648
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563451
แผนพัฒนาบุคคลากร 2561-2564158
แผนดำเนินงาน 2563379
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563391
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)188
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)1173
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 25622131

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB