เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาบุคคลากร 2561-256418
แผนดำเนินงานปี 2563331
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563328
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)148
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)1119
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต1110
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562291
แผนดำเนินงาน 25623104
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25623127
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)5104
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)3121
แผนดำเนินงาน 25612119
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 -25631199
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25613108
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561281
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต1106
แผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)1106
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1104
ประกาศจังหวัดพิจิตร นโยาบายคุณธรรมและความโปร่งใส 194
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง 1100

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB