เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7426 พ.ย. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 25628225 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256210225 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25626725 มิ.ย. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25626925 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25626225 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25614625 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25617725 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11713 ก.พ. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบ บก. 012531 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.84-001 สายบ้านสามบึงบาตร-บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14628 ม.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.84-001 สายบ้านสามบึงบาตร-บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย (แบบ บก.01)1477 ม.ค. 62
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง13531 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25611564 ต.ค. 61
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25611501 ต.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621421 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25611384 ก.ย. 61
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 25616115 ส.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25611353 ส.ค. 61
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ แรงม้าไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตรต่อนาที ทำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตร.นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1423 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB