เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 25631015 มิ.ย. 63
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563715 มิ.ย. 63
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563715 มิ.ย. 63
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563515 มิ.ย. 63
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563515 มิ.ย. 63
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 515 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020 พ.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.84-001 สายบ้านสามบึงบาตร-บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 3 บ้านสามบึงบาตร ตำบลวังสำโรง กว้าง 8 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหว2612 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.84-007 หมู่ที่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 สาย ด้วยวิธีประก2528 เม.ย. 63
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 518 ธ.ค. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 518 ธ.ค. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 518 ธ.ค. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 518 ธ.ค. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 618 ธ.ค. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 518 ธ.ค. 62
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10826 พ.ย. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256211225 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256212125 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25628725 มิ.ย. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25629025 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB