เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7426 พ.ย. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 25628225 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256210225 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25626825 มิ.ย. 62
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25627025 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25626225 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25614725 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25617725 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11713 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.84-001 สายบ้านสามบึงบาตร-บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14628 ม.ค. 62
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง13531 ต.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621421 ต.ค. 61
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 25616215 ส.ค. 61
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ แรงม้าไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตรต่อนาที ทำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตร.นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1423 ส.ค. 61
ร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ14325 ก.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256115524 ก.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ(ยกสูง)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู1767 มิ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านบึงน้ำกลัด16720 มี.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิง อบต.วังสำโรง17315 ก.พ. 61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111325 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB