เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25611564 ต.ค. 61
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25611501 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25611384 ก.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25611353 ส.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25611254 ก.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25611235 มิ.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25611094 พ.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25611384 เม.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25611275 มี.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25611215 ก.พ. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25601284 ม.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25601225 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25601153 พ.ย. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. คันคลองชลประทานซี 4015116 มิ.ย. 60
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB