เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25632815 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25631715 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25631315 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25631415 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25631415 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25631315 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25621415 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25621115 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25621415 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562109 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562109 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256299 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256299 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562924 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562924 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25621224 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562924 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561824 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561924 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25612004 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB