เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25631415 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563815 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563415 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563615 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563615 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563415 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562715 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562515 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562515 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256249 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256249 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256249 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256249 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562424 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562324 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562424 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562424 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561424 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561324 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25611814 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB