นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 5,467 คน

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ เพชรกลัด ถึงบ้านนางบรรจง เพชรกลัด หมู่ที่ 5

5 กรกฎาคม 3105 55 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.46.41 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา