นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 3,476 คน

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหูช้าง ถนน คสล.บริเวณที่ดินนางนกคล้า แก้วมณี

5 กรกฎาคม 3105 54 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.56.14 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา