นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 3,499 คน

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริวเณบ้านนายปราโมทย์ เหลืองอ่อน หมู่ที่ 4

5 กรกฎาคม 3105 50 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.55.59 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา