นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 3,469 คน

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายจำนงค์ อูดแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง

5 กรกฎาคม 3105 48 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.56.55 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา