นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 3,493 คน

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายพยับ คำพล ถึงบ้านนายวิชัย บุญคำ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย

5 กรกฎาคม 3105 49 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.58.13 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา