นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 3,462 คน

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม คสล.เดิม บริเวณบ้านนายสำราญ แท่งทอง ถึงบริเวณที่ดินนางน้ำค้าง อ่ำสำโรง หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง

5 กรกฎาคม 3105 48 ครั้งแชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.59.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา