นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 3,470 คน

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม คสล.เดิมบริเวณบ้านนายสำราญ แท่งทอง ถึงบริเวณที่ดินนางน้ำค้าง อ่ำสำโรง หมู่ที่ 1

5 กรกฎาคม 3105 57 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.48.43 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา