นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 5,462 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563  แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 แชร์  
9 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 แชร์  
9 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 แชร์  
9 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 แชร์  
9 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 แชร์  
9 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 แชร์  
24 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 แชร์  
24 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 แชร์  
24 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
24 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562  แชร์  
24 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561  แชร์  
24 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 33 รายการ
เปลี่ยนภาษา