นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 34,943 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
1 ก.พ. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
1 ธ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
3 พ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
2 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
15 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
9 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 แชร์  
9 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 42 รายการ
เปลี่ยนภาษา