นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 5,038 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

9 ตุลาคม 2562 17 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.173.98 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา