นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 4,959 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

15 มิถุนายน 2563 22 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.78.99 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา