นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 344 คน

เยี่ยมชม 4,890 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

15 มิถุนายน 2563 26 ครั้ง นายรัชานท์ วันทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.89.28 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา