นายเชือน ใจจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
093-301-3058

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 34,901 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ก.พ. 64รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2564 แชร์  
14 ธ.ค. 63รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
3 ส.ค. 63รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
3 เม.ย. 63รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
3 ก.พ. 63รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
2 ธ.ค. 62รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
16 ส.ค. 62รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2562 แชร์  
5 ส.ค. 62รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
13 มิ.ย. 62รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1/2562 แชร์  
5 เม.ย. 62รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
18 ก.พ. 62รายงานระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา