เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561395
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันายน 2561186
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561288
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 25611102
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561184
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561189
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561183
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561187
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561186
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561196
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 191
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560192
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25601113

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB