เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 25621135
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น129
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info ใหม่)127
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง129
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง-การเงิน การบัญชี และพัสดุ อปท.125
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี122
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563 132
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 140
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ ปี พ.ศ. 2563258
รายงานความพึงพอใจ ปี 2562168
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562134
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ1162
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ ปี พ.ศ. 2562245
ร้องเรียน ร้องทุกข์5178
คำร้องทั่วไป1164
แบบคำร้องทั่วไป1197
แบบการขอใช้บริหารข้อมูลข่าวสารของทางราชการ1158
คู่มือประชาชน 1334
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 2133
คำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ข1.1174

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB